Czym jest folia z ABG?

Każda modyfikacja pojazdu, aby była w pełni legalna i dopuszczona do ruchu publicznego, musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Jednym z takich certyfikatów jest przeznaczony na rynek niemiecki atest ABG. Tylko odpowiedni atest pozwala na użytkowanie zmodyfikowanego pojazdu na drogach publicznych. W Niemczech, folia z ABG jest jedynym słusznym rozwiązaniem.

Folia z atestem ABG – czym jest?

Folia przyciemniająca na szyby z atestem ABG jest produktem, który posiada nadrukowany laserowo symbol i numer, po którym można zidentyfikować daną folię. Organizacje certyfikujące dane folie nadają im odpowiednie numery, które jasno określają możliwość montażu danej folii na oknach samochodowych. Numer ABG wydaje niemiecki Federalny Urząd Transportu Drogowego. Atest jasno określa warunki produkcji, montażu i użytkowania folii przyciemniającej. Określa on również to, w jaki sposób znakuje się folię, a także w jaki sposób montuje się ją na szybie.

Folia z ABG - Clima IR
Ledwie widoczny numer ABG na folii Clima IR

Folia z ABG – wymagania

Prawidłowy montaż folii przyciemniającej z ABG wymaga, zgodnie z niemieckim prawem, aby na każdej szybie znalazł się minimum jeden nadruk laserowy, po którym można zidentyfikować daną folię. Od właściciela pojazdu wymaga się również, aby posiadał papierowy certyfikat ABG, który pozwala na identyfikację i weryfikację folii. Od producenta folii wymaga się, aby folia miała czytelny i niezbywalny znak. W tym celu wykorzystuje się technologię druku laserowego.

Jak znaleźć numer ABG na folii?

Każda rolka folii samochodowej z ABG posiada powtarzający się laserowy nadruk z numerem ABG i symbolem. Nadruk znajduje się na folii, mniej więcej 5 cm od obu krawędzi folii. Nadruk powtarza się co około 40 cm. Najłatwiejszą metodą poszukiwania nadruków ABG jest patrzenie na folię pod kątem tak, aby odbijała światło. Tam, gdzie znajduje się laserowy nadruk, odbicie będzie zaburzone.

folia z ABG
Zniekształcone odbicie na nadruku ABG.

Czy w Polsce należy mieć numery ABG?

Polskie prawo nie przewiduje konieczności posiadania folii z nadrukowanym numerem certyfikatu. Wymaga natomiast, aby firma przyciemniająca szyby posiadała certyfikat uprawniający do takiego działania (R 43 EKG ONZ). Wówczas, po przyciemnieniu szyby powinniśmy otrzymać stosowny certyfikat identyfikujący firmę i folię. W razie kontroli drogowej, certyfikat oznacza że szyby zostały przyciemnione zgodnie ze sztuką.

Folie z ABG w naszej ofercie

W naszej stałej ofercie posiadamy folię ceramiczną X-Tuning, oraz folię metalizowaną Clima IR, które występują w wersji z nadrukowanymi numerami ABG. Folie niczym nie różnią się od swoich odpowiedników bez certyfikatu ABG – posiadają takie same parametry i właściwości. Do każdej folii z certyfikatem ABG wydajemy również stosowny certyfikat papierowy, potwierdzający dopuszczenie do ruchu danego produktu.

Numer ABG na folii X-Tuning
Nadruk laserowy na folii X-Tuning z ABG

Przyciemnione szyby a podróż międzynarodowa

Posiadanie przyciemnionych szyb może prowadzić do stresujących sytuacji. Jeśli regularnie podróżujemy przez Niemcy czy Austrię, to warto przyciemnić szyby folią z ABG. Posiadanie niemieckojęzycznego certyfikatu wydanego przez niemiecki urząd federalny sprawi, że policja nie będzie miała punktu zaczepienia. Z drugiej strony, jeśli podróżujemy tylko po Polsce, to folia z ABG nie jest wymagana.

Leave a Reply